Våre ansatte

Turid Sunde

Regnskapsansvarlig

Amund Haukerud

Dir. økonomi og forvaltning / CFO

Espen Kjellberg

Økonomileder

Ragnhild Rimfeldt-Kvale

Eiendomsforvalter

Karl Ragnar Rimfeldt

Arbeidende styreleder

Hannah Juliane Rimfeldt

Regnskap

Maria Aamodt

Controller

Karl Erik Rimfeldt

Adm. dir. / CEO