Rimfeldt Eiendom er et norsk selskap i vekst som investerer i, og utvikler, eiendom med geografisk fokus på Østlandet, foreløpig rettet mot Oslo-regionen, Kongsvinger og Elverum.

Konsernets heleide selskaper og andre samarbeidsprosjekter danner en portefølje av næringseiendommer som er i en utviklingsfase, forvaltningsfase eller en revitaliseringsfase.