Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Rimfeldt Eiendom konsernet er omfattet av loven og har etablert rutiner og retningslinjer knyttet til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Seneste redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger finnes her.

Spørsmål knyttet til vår etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til post@rimfeldteiendom.no.