Om oss

Rimfeldt Eiendom er et norsk selskap i vekst som utvikler og investerer i eiendom på Østlandet, for tiden rettet mot Oslo-regionen, Elverum og Kongsvinger.

Konsernets heleide selskaper og andre samarbeidsprosjekter danner en portefølje av næringseiendommer som er i en utviklingsfase, forvaltningsfase eller en revitaliseringsfase.

Rimfeldt Eiendom ble etablert i 2006 og administrerer selskapene som er tilknyttet konsernet, i tillegg til at kompetanse blir tilført gjennom eierskapet og styreposisjoner.

Gjennom våre selskaper og prosjekter har vi  opparbeidet kjernekompetanse på følgende områder:

• Eiendomsutvikling
• Bydelsutvikling
• Nybygg spesialtilpasset leietaker(e)

Konsept

I konsernets selskaper er flere eiendommer utviklet fra å være råtomter til å fungere som  samfunnsbyggende næringsarealer, som tilfører kommuner arbeidsplasser og innbyggere. Konseptet bygger på å etablere forbindelse med en leietaker som har behov for lokaler med optimal beliggenhet, og som tilfredsstiller leietakerens funksjonskrav. Rimfeldt Eiendom skal fremstå som en særdeles attraktiv og profesjonell samarbeidspartner. Bygningsmassen i konsernet har langsiktige og solide leietakere innen privat sektor, som representert i handelsparkene, og offentlige leietakere, bl.a. representert av Politiet.

Vår historie er våre prosjekter

Rimfeldt Eiendom AS har over lang tid utviklet næringsbygg/-områder og boligkomplekser.
Dette er en oversikt over noen av våre tidligere prosjekter.

Kongsvinger Politistasjon