Beliggenhet

Kongsvinger

Byggeår

2011

Beliggenhet

Kongsvinger

Byggeår

2011

Øvrebyen Park

Øvrebyen Park er et helt unikt boligprosjekt som ble ferdigstilt i slutten av 2011. Prosjektet består av to boligblokker a 15 leiligheter. Boligene ligger i ærverdige Øvrebyen i Kongsvinger. Det er sjelden det har blitt gjort så mange grep for å tilpasse et moderne nybygg til historiske omgivelser.

Kongsvinger kommune fikk i 2009 Statens bymiljøpris nettopp fordi det er lagt så stor vekt på denne kombinasjonen mellom gammelt og nytt og at man har lykkes. Dette gode arbeidet har til hensikt å videreføres i Øvrebyen Park.

Med Øvrebyen Park ønsker man å ta vare på miljøet området er kjent for, og gjennom reguleringsplanen er det vernet prektige trær og klassiske bygninger som danner en flott historisk og parkmessig atmosfære rundt de nye boligene. Den nye bebyggelsen er moderne, men tilpasset en bydel preget av historie, kultur, miljø og harmoni. Arkitekturen, så vel som farger og materialer, er utformet i nært ­sam­arbeid med antikvarer, avpasset ­strøkets karakter.

Kommende prosjekter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.