Beliggenhet

Skarnes

Tomteareal

12 000 kvm

Status

Under utvikling

Kontakt

Amund Haukerud

Beliggenhet

Skarnes

Tomteareal

12 000 kvm

Kontakt

Amund Haukerud

Status

Under utvikling

Rådhusparken Skarnes

Rådhusparken Skarnes er et utviklingsprosjekt på Skarnes, tomten er sentralt plassert på Rådhustomta ved siden av Sør-Odal Rådhus. Detaljregulering av området på i underkant av 12 000 kvm er under arbeid. Området detaljreguleres for boliger, handel, bevertning, næring, helsehus og/eller kontor.

Kommende prosjekter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.