Vestad Eiendomsutvikling, Elverum

Vestad Eiendomsutvikling AS eier en utviklingstomt i Elverum sentrum. Tomten har meget sentral beliggenhet i forhold til alle sentrumsfunksjoner og offentlig kommunikasjon. Den ligger blant annet i umiddelbar nærhet til skole og jernbanestasjon. Eiendommen er under regulering for å kunne oppnå en optimal utvikling for Elverum kommune. Vestad Eiendomsutvikling AS eies med 54% av Rimfeldt-konsernet.