Utviklingstomter, Elverum

Østerdalsporten AS eier et område vest for Elverum sentrum på ca. 270 daa. ferdig regulert til næringsformål.

Området ligger meget godt lokalisert i forhold til den nye RV3/25.

Eiendommen eies av Østerdalsporten AS. Dette selskapet er deleid av Rimfeldt-konsernet sammen med bl.a. Coop Innlandet SA.

Ledige tomter for nybygg.

Netto ledig tomteareal (eks. infrastruktur): ca. 200 mål
Utleid: ca. 30 mål (p.t. Shell, McDonald’s, Coop Extra (+ OBS Bygg*)
ÅDT: 19.000 (Vestad) Gårdsnr./Bruksnr.: 13/990
Regulering: Handel, lett industri/verksted, lager/logistikk, kontor.
Byggeklar: Omgående

Ta kontakt med Karl Erik, tlf 90 85 23 21