Utviklingstomt, Hvam

 

Utviklingstomt inntil E6 på Hvam i Lillestrøm kommune.

Tomteareal: 110 mål
Bygg: ca.15.000 kvm
ÅDT: 74.600 (E6), 19.600 (RV22) Gårdsnr./Bruksnr.: 59/22
Regulering: Storhandel, lager/logistikk, kontor
Leietakere: DHL, VOLVO, Politiet
Pågående prosesser: Kommunal områdereguleringsplan for Hvam
Byggeklar: 3-10 år

Ta kontakt med Karl Erik, tlf. 90 85 23 21.