Utviklingstomter ved E6, Berger

På Berger i Skedsmo kommune har vi en tomt på ca. 19.000 m2 med svært god eksponering mot E6. Berger Retail Park. Tomten er nærmeste nabo til det store Pon-Cat Campus. Eiendommen er ferdig regulert og klar til utbygging.

Ta kontakt.

Tomteareal: 19 mål
Mulig arealutnyttelse bygg: fotavtrykk ca. 8.500 kvm
ÅDT: 68.000 Gårdsnr./Bruksnr.: 57/76
Regulering: Storhandel, Lager/logistikk, lett industri/verksted
Byggeklar: Omgående

 

Vi har også en bebygget tomt med stort potensiale. E6 Berger AS:

Tomteareal: 26 mål
Bygg: 10.500 kvm lager, 2000 kvm kontor
ÅDT: 68.000 Gårdsnr./Bruksnr.: 280/14
Regulering: Lager/logistikk, lett industri/verksted, kontor
Leietaker: OneMed Services
Byggeklar: 2022/2023