McDonald’s, Elverum

Tomta eies av Østerdalsporten AS og ligger godt lokalisert ved den nye RV 3/25 i Elverum.