Kombinasjonsbygg, Berger

LEDIGE AREALER TIL KONTOR.

Kombinasjonsbygg opprinnelig oppført for Hennes & Mauritz, som har sittet i bygget fram til sommeren 2016. Bygget består av to separate deler, en lagerdel og en kontordel. Majoriteten av bygningsmassen består av lager- og håndteringsarealer. Stort resepsjonsområde med kantine i første etasje.

Lagerdelen er p.t. fullt utleid til OneMed Services. Kontordelen er ledig for utleie, ca. 2100 kvm. innflyttingsklart. Ta kontakt med Karl Erik på tlf. 90 85 23 21.

Bygget har en svært sentral beliggenhet i Berger Næringspark, langs E6 nord for Oslo. Enkel av- og påkjøring til veinettet.