Politi-/Tollkammer, Kongsvinger

Samlokalisering av politi og tollvesen i Kongsvinger. Påbygget og rehabilitert med ferdigstillelse i 2008.