Tinghuset, Kongsvinger

Glåmdal Tingrett er sentralt beliggende i et moderne
tinghus i Kongsvinger. Her holder også Glåmdal jordskifterett til. Bygget sto ferdig våren 2006, og ble tildelt Kongsvinger
kommunes byggeskikkspris for 2006. Tinghuset inneholder domstolsaler,
administrasjon, samt et flott rom for vielse.