Pon-Cat Campus, Berger

 

PonCat Campus ble ferdigstilt høsten 2016. Det ble inngått en langsiktig avtale med Pon-Cat om leie av et nytt norsk hovedkontor og serviceanlegg på denne eiendommen helt inntil E6 på Berger. Her står vel 20.000 kvm bygningsmasse fordelt på kontorarealer, salgsarealer, verksted- og serviceanlegg.