Byporten, Kongsvinger

Langs den nye E16, Kongsvingers hovedinnfartsåre, prosjekteres et helt nytt utviklingsområde. Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling i Kongsvinger, og ønsker å etablere handelsområder der befolkningen kan gjøre daglige innkjøp, gjennomreisende kan stoppe innom, og ikke minst: skape nye arbeidsplasser.

Tomteareal: ca. 110 mål detaljregulert, + ca. 56 mål regulert i kommuneplanen
ÅDT: 6.700 Gårdsnr./Bruksnr.: 31/221-227-228-230-231, 32/57
Regulering: Dagligvare, storhandel, lager/logistikk, vegservice, lett industri
Pågående prosesser: Regulering Gang/sykkelveg (rekkefølgekrav)
Byggeklar: ca. 2 år