Bølerveien 38, Berger

Eiendommen er 16.500 kvm og ligger langs E6 i Lillestrøm kommune. Rimfeldt-konsernet ervervet eiendommen i 2019 fra Bodø-baserte Stadssalg AS.
Eiendommen er meget sentralt beliggende ved Berger-krysset mellom Oslo og Gardermoen, med flott eksponering mot E6.
Bebyggelsen omfatter nesten 8.600 kvm kontor-, service og lagerlokaler.

Stadssalg har, som en del av prosessen, inngått en ny langsiktig leiekontrakt på mesteparten av bygningsmassen. I tillegg har Michelin/Dekkmesteren og Storbilvasken eksisterende langsiktige leiekontrakter.