Ledige kontorlokaler, Hvam Lillestrøm

Rimfeldt-konsernet inngikk avtale om kjøp av 3M Norge AS sin 110.700 kvm store eiendom langs E6 i Skedsmo kommune i desember 2013.

Eiendommen er meget sentralt beliggende ved Hvamkrysset, med flott eksponering mot E6, mellom Oslo sentrum og Gardermoen. Hvam er trafikknutepunktet hvor RV 22 til Lillestrøm og Gjelleråsen/Nittedal krysser E6.

Ved kjøp av eiendommen ble det inngått avtale om at 3M skulle leie kontorlokalene en periode, mens ca. 7000 kvm lagerlokaler sto ledige. Den 28.05.2014 ble det inngått leieavtale med DHL Supply Chain (Norway) AS om leie av lagerlokalene.

LEDIGE LOKALER: Nå er 3500 m2 kontorlokaler til leie. Ta kontakt med Karl Erik på tlf. 90 85 23 21.